Κλείδωμα FV

Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται για το κλείδωμα της εξόδου φλας για μονάδες φλας συμβατές με CLS, επιτρέποντάς σας να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες ή να ανασυνθέσετε λήψεις χωρίς να αλλάξετε το επίπεδο του φλας. Το θέμα σας δεν χρειάζεται να βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου, δίνοντάς σας περισσότερη ελευθερία όταν συνθέτετε λήψεις.

 • Η έξοδος φλας ρυθμίζεται αυτόματα για τυχόν αλλαγές στην ευαισθησία ISO και στο διάφραγμα.
 • Το κλείδωμα FV δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία b .
 1. Αντιστοιχίστε το [Κλείδωμα FV] σε ένα χειριστήριο χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη ρύθμιση f2 [Προσαρμοσμένα χειριστήρια (λήψη)].
 2. Τοποθετήστε μια μονάδα φλας συμβατή με CLS στο παπούτσι αξεσουάρ της κάμερας.
 3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα φλας και επιλέξτε μια λειτουργία ελέγχου φλας TTL ή οθόνη πριν από το φλας q A ή A.
  • Εάν χρησιμοποιείτε SB-500, SB-400 ή SB-300 τοποθετημένο στο παπούτσι αξεσουάρ της κάμερας, επιλέξτε [ TTL ] για [ Έλεγχος φλας ] > [ Λειτουργία ελέγχου φλας ] στο μενού λήψης φωτογραφιών.
  • Για πληροφορίες σχετικά με άλλες μονάδες φλας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη μονάδα.
 4. Συγκεντρώνω.
  Τοποθετήστε το θέμα στο κέντρο του κάδρου και πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
 5. Κλείδωμα επιπέδου φλας.
  • Αφού επιβεβαιώσετε ότι η ένδειξη ετοιμότητας φλας ( c ) εμφανίζεται στην οθόνη λήψης, πατήστε το κουμπί [ Κλείδωμα FV ]. η μονάδα φλας θα εκπέμψει ένα προ-φλας οθόνης για να καθορίσει το κατάλληλο επίπεδο φλας.
  • Η έξοδος φλας θα κλειδώσει και ένα εικονίδιο κλειδώματος FV ( r ) θα εμφανιστεί στην οθόνη λήψης.
 6. Ανασυνθέστε το πλάνο.
 7. Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι το τέλος για λήψη.
  Εάν θέλετε, μπορούν να ληφθούν πρόσθετες φωτογραφίες χωρίς να ελευθερώσετε το κλείδωμα FV. Επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 7 για να τραβήξετε επιπλέον λήψεις.
 8. Απελευθερώστε το κλείδωμα FV.
  Πατήστε το κουμπί [ Κλείδωμα FV ] για να απελευθερώσετε το κλείδωμα FV και επιβεβαιώστε ότι το εικονίδιο κλειδώματος FV ( r ) δεν εμφανίζεται πλέον στην οθόνη λήψης.