Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις χρήστη

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις για το U1 σε U3 στις προεπιλεγμένες τιμές (Επαναφορά ρυθμίσεων χρήστη ).

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας