Λειτουργία απελευθέρωσης

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε τη λειτουργία που θα εκτελεστεί όταν απελευθερωθεί το κλείστρο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Το κουμπί c / E (λειτουργία αποδέσμευσης/αυτοχρονομέτρησης)" (Το κουμπί c / E (λειτουργία απελευθέρωσης/αυτοχρονομέτρησης). ).