Τύπος αρχείου βίντεο

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Εγγραφή βίντεο σε μορφή MOV ή MP4.

  • Η μορφή εγγραφής ήχου ποικίλλει ανάλογα με τη μορφή αρχείου βίντεο. Το Linear PCM χρησιμοποιείται για αρχεία MOV και το AAC για αρχεία MP4.