Εμφάνιση πληροφοριών

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Προσαρμόστε την εμφάνιση της οθόνης πληροφοριών ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.

Σκοτάδι στο φως
Φως στο σκοτάδι
ΕπιλογήΠεριγραφή
w[ Σκοτάδι στο φως ]Για να διευκολύνετε την ανάγνωση της οθόνης σε φωτεινές τοποθεσίες, η οθόνη ανάβει και τα γράμματα εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.
x[ Φως στο σκοτάδι ]Για να διευκολύνετε την ανάγνωση της οθόνης σε σκοτεινά σημεία, η οθόνη μειώνεται και τα γράμματα εμφανίζονται με λευκό χρώμα.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας