Φωτεινότητα οθόνης

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Πατήστε 1 ή 3 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Επιλέξτε υψηλότερες τιμές για αυξημένη φωτεινότητα, χαμηλότερες τιμές για μειωμένη φωτεινότητα.

  • Οι υψηλότερες τιμές αυξάνουν την αποστράγγιση της μπαταρίας.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας