Λειτουργία απελευθέρωσης (αποθήκευση πλαισίου)

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Στη λειτουργία βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που εκτελείται (Λειτουργία βίντεο ) όταν πατηθεί το κουμπί λήψης (Λήψη φωτογραφιών σε λειτουργία βίντεο ).