Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης

  • Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάρτες μνήμης SD, SDHC και SDXC.
  • Το UHS-I υποστηρίζεται.
  • Συνιστώνται κάρτες με βαθμολογία UHS Speed Class 3 ή καλύτερη για εγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο. Οι χαμηλότερες ταχύτητες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εγγραφής ή της αναπαραγωγής.
  • Όταν επιλέγετε κάρτες για χρήση σε συσκευές ανάγνωσης καρτών, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατές με τη συσκευή.
  • Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους περιορισμούς χρήσης.

Ο διακόπτης προστασίας εγγραφής

  • Οι κάρτες μνήμης SD είναι εξοπλισμένες με διακόπτη προστασίας εγγραφής. Η ολίσθηση του διακόπτη στη θέση «κλείδωμα» προστατεύει την κάρτα από εγγραφή, προστατεύοντας τα δεδομένα που περιέχει.
  • Μια ένδειξη « ––– » και μια προειδοποίηση [ Κάρτα ] εμφανίζονται στην οθόνη λήψης όταν τοποθετείται κάρτα με προστασία εγγραφής.
  • Εάν επιχειρήσετε να απελευθερώσετε το κλείστρο ενώ έχει τοποθετηθεί μια κάρτα με προστασία εγγραφής, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση και δεν θα εγγραφεί εικόνα. Ξεκλειδώστε την κάρτα μνήμης πριν επιχειρήσετε να τραβήξετε ή να διαγράψετε φωτογραφίες.