Αποθήκευση θέσης εστίασης

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Εάν έχει επιλεγεί το [ On ], η κάμερα θα αποθηκεύσει τη θέση εστίασης που ισχύει όταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη και θα την επαναφέρει όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη.

  • Η θέση εστίασης μπορεί να αλλάξει λόγω αλλαγών στο ζουμ ή στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
  • Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για φακούς αυτόματης εστίασης με βάση Z.
  • Εάν έχει επιλεγεί το [ On ], μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να μπορέσετε να χειριστείτε την κάμερα αφού την ενεργοποιήσετε.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας