Λήψη μείωσης τρεμοπαίσματος

 1. Κουμπί G
 2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Όταν είναι επιλεγμένο το [ On ], μειώστε τις επιπτώσεις του τρεμούλιασμα από πηγές φωτός όπως λαμπτήρες φθορισμού ή ατμού υδραργύρου.

 • Το τρεμόπαιγμα μπορεί να προκαλέσει ανομοιόμορφη έκθεση ή (σε φωτογραφίες που λαμβάνονται σε λειτουργίες συνεχούς απελευθέρωσης) ασυνεπή έκθεση ή χρωματισμό.
 • Σημειώστε ότι ο ρυθμός καρέ για λήψη ριπής μπορεί να πέσει ή να γίνει ασταθής όταν έχει επιλεγεί το [ On ].

Λήψη μείωσης τρεμοπαίσματος στο μενού λήψης φωτογραφιών

 • Ανάλογα με την πηγή φωτός, η μείωση του τρεμούλιασμα μπορεί να καθυστερήσει ελαφρώς την απόκριση του κλείστρου.
 • Η μείωση του τρεμούλιασμα μπορεί να ανιχνεύσει το τρεμόπαιγμα στα 100 και 120 Hz (που σχετίζονται αντίστοιχα με τροφοδοτικά εναλλασσόμενου ρεύματος 50 και 60 Hz). Τα επιθυμητά αποτελέσματα ενδέχεται να μην επιτευχθούν εάν η συχνότητα της τροφοδοσίας αλλάζει κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ριπής.
 • Το τρεμόπαιγμα ενδέχεται να μην ανιχνευθεί ή να μην επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα ανάλογα με την πηγή φωτός και τις συνθήκες λήψης, για παράδειγμα με σκηνές με έντονο φωτισμό ή με σκούρο φόντο.
 • Τα επιθυμητά αποτελέσματα ενδέχεται επίσης να μην επιτευχθούν με διακοσμητικές οθόνες φωτισμού και άλλους μη τυπικούς φωτισμούς.

[Λήψη μείωσης τρεμούλιασης] στο μενού λήψης φωτογραφιών: Περιορισμοί

Το στοιχείο [ Λήψη μείωσης τρεμούλιασης ] στο μενού λήψης φωτογραφιών δεν τίθεται σε ισχύ υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν:

 • Το [ Continuous H (extended) ] επιλέγεται για τη λειτουργία απελευθέρωσης
 • Το [ On ] επιλέγεται για το [ Silent photography ] στο μενού λήψης φωτογραφιών
 • Το [ On ] επιλέγεται για [ Αθόρυβη φωτογραφία ] στο αντίστοιχο υπομενού κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης με χρονοδιακόπτη, της εγγραφής βίντεο με χρονική καθυστέρηση ή της μετατόπισης εστίασης
 • Το HDR είναι ενεργοποιημένο
 • Η λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης είναι ενεργοποιημένη