Μέγεθος καρέ/ρυθμός καρέ

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε το μέγεθος καρέ βίντεο (σε pixel) και το ρυθμό καρέ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο" στο "Το μενού i " (Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο ).