Προστασία εικόνων από διαγραφή

Οι φωτογραφίες μπορούν να προστατεύονται για να αποφευχθεί η κατά λάθος διαγραφή τους. Ωστόσο, οι προστατευμένες φωτογραφίες θα διαγραφούν όταν διαμορφωθεί η κάρτα μνήμης.

  1. Πατήστε το κουμπί K για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
  2. Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα και πατήστε το κουμπί A ( g ).
    • Οι προστατευμένες εικόνες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο P
    • Για να αφαιρέσετε την προστασία, εμφανίστε ή επισημάνετε την εικόνα και πατήστε ξανά το κουμπί A ( g ).

Αφαίρεση προστασίας από όλες τις εικόνες

Για να αφαιρέσετε την προστασία από όλες τις φωτογραφίες στο φάκελο ή τους φακέλους που έχουν επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για [ Φάκελος αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής, επιλέξτε [ Κατάργηση προστασίας όλων ] στο μενού i .