Υψηλό ISO NR

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Μειώστε τον «θόρυβο» (φωτεινά pixel σε τυχαία απόσταση) σε βίντεο που έχουν εγγραφεί σε υψηλές ευαισθησίες ISO (Υψηλό ISO NR ).