1 Το μενού εγγραφής βίντεο: Επιλογές εγγραφής βίντεο

Για να προβάλετε το μενού εγγραφής βίντεο, επιλέξτε την καρτέλα 1 στα μενού της κάμερας.

Το μενού εγγραφής βίντεο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Δείτε επίσης

"Προεπιλογές μενού εγγραφής βίντεο" (Προεπιλογές μενού εγγραφής βίντεο )