Τι είναι η απομακρυσμένη φωτογράφηση με φλας;

Τραβήξτε φωτογραφίες με μία ή περισσότερες απομακρυσμένες μονάδες φλας χρησιμοποιώντας ασύρματο έλεγχο φλας (Advanced Wireless Lighting ή AWL). Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας μονάδας φλας που είναι τοποθετημένη στο παπούτσι αξεσουάρ της κάμερας, ανατρέξτε στην ενότητα «Φωτογράφηση με φλας στην κάμερα» (Φωτογράφηση με φλας στην κάμερα ).

Σε όλο αυτό το κεφάλαιο, οι λειτουργίες που αφορούν την κάμερα και τα αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένα στην κάμερα υποδεικνύονται με C , οι λειτουργίες που αφορούν απομακρυσμένες μονάδες φλας με f . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση απομακρυσμένων μονάδων φλας ( f ), ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη μονάδα φλας.