Ισιώνω

  1. Κουμπί G
  2. N μενού ρετουσάρισμα

Περιστρέψτε τις εικόνες έως και ±5° σε βήματα περίπου 0,25°.

  • Το εφέ μπορεί να προβληθεί σε προεπισκόπηση στην οθόνη επεξεργασίας.
  • Όσο μεγαλύτερη είναι η περιστροφή, τόσο περισσότερο θα κοπεί από τις άκρες.
  • Πατήστε 4 ή 2 για να επιλέξετε την ποσότητα του ισιώματος που θα εκτελεστεί.
  • Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το ρετουσαρισμένο αντίγραφο.