Έλεγχος προοπτικής

  1. Κουμπί G
  2. N μενού ρετουσάρισμα

Δημιουργήστε αντίγραφα που μειώνουν τα εφέ της προοπτικής σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κοιτώντας ψηλά από τη βάση ενός ψηλού αντικειμένου.

  • Το εφέ μπορεί να προβληθεί σε προεπισκόπηση στην οθόνη επεξεργασίας.
  • Σημειώστε ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες ελέγχου προοπτικής έχουν ως αποτέλεσμα την περικοπή περισσότερων από τις άκρες.
  • Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα ( 1 , 3 , 4 ή 2 ) για να ρυθμίσετε την προοπτική.
  • Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το ρετουσαρισμένο αντίγραφο.
    Πριν
    Μετά