Εγγραφή RAW

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε λίγο βάθος για εικόνες RAW.

ΕπιλογήΠεριγραφή
q[ 12-bit ]Οι εικόνες RAW εγγράφονται σε βάθος bit 12 bit.
r[ 14-bit ]Οι εικόνες RAW εγγράφονται σε βάθος bit 14 bit. Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί σε βάθος bit 14 bit περιέχουν περισσότερα έγχρωμα δεδομένα από τις εικόνες που έχουν εγγραφεί χρησιμοποιώντας [ 12-bit ]. Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί σε βάθος bit 14 bit είναι επίσης μεγαλύτερα από τις εικόνες που έχουν εγγραφεί χρησιμοποιώντας [ 12 bit ].