Διαχείριση Picture Control

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Αποθηκεύστε τα τροποποιημένα στοιχεία ελέγχου εικόνας ως προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών (Διαχείριση Picture Control ).