Ενεργός D-Lighting

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Διατηρήστε τις λεπτομέρειες στα τονισμένα σημεία και τις σκιές, δημιουργώντας βίντεο με φυσική αντίθεση. Επιλέξτε [ Ίδια με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας ] για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή που έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για φωτογραφίες (Ενεργός D-Lighting ,Ενεργός D-Lighting ).