Λειτουργία εστίασης

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Η λειτουργία εστίασης ελέγχει τον τρόπο εστίασης της κάμερας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία εστίασης" στην ενότητα "Εστίαση" των "Βασικές ρυθμίσεις" (Λειτουργία εστίασης ).