Χειριστήρια αφής

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τα χειριστήρια αφής της οθόνης.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χειριστηρίων αφής

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα χειριστήρια αφής. Επιλέξτε [ Αναπαραγωγή μόνο ] για να ενεργοποιήσετε τα χειριστήρια αφής μόνο στη λειτουργία αναπαραγωγής.

Κινήσεις αναπαραγωγής πλήρους καρέ

Επιλέξτε εάν η επόμενη εικόνα σε αναπαραγωγή πλήρους κάδρου θα εμφανίζεται με το κτύπημα προς τα αριστερά ή με το τίναγμα προς τα δεξιά.

ΕπιλογήΠεριγραφή
S[ Αριστερά U Δεξιά ]Γυρίστε αριστερά για να εμφανιστεί η επόμενη εικόνα.
T[ Αριστερά V Δεξιά ]Γυρίστε προς τα δεξιά για να δείτε την επόμενη εικόνα.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας