Ποιότητα εικόνας

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε μια μορφή αρχείου για φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ποιότητα εικόνας" στο "Μενού i " (Ποιότητα εικόνας ).