Επαναφορά προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

  1. Κουμπί G
  2. A μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιώστε τις ρυθμίσεις της κάμερας