Ευαισθησία μικροφώνου

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα ενσωματωμένα ή εξωτερικά μικρόφωνα ή προσαρμόστε την ευαισθησία του μικροφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ευαισθησία μικροφώνου» στο «Μενού i » (Ευαισθησία μικροφώνου ).

ΕπιλογήΠεριγραφή
[ Αυτόματο ]Προσαρμόστε αυτόματα την ευαισθησία του μικροφώνου.
[ Εγχειρίδιο ]Ρυθμίστε την ευαισθησία του μικροφώνου χειροκίνητα. Επιλέξτε από τις τιμές από [ 1 ] έως [ 20 ]. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία. όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο χαμηλότερη είναι η ευαισθησία.
[ Το μικρόφωνο απενεργοποιημένο ]Απενεργοποιήστε την εγγραφή ήχου.