Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις χρήστη

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Οι συνδυασμοί ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται συχνά μπορούν να αντιστοιχιστούν στις θέσεις U1 έως U3 στον επιλογέα λειτουργίας (Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις χρήστη ).

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας