Ποιότητα βίντεο

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε μεταξύ [ Υψηλή ποιότητα ] και [ Κανονική ]. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο" στο "Το μενού i " (Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα βίντεο ).