Το κουμπί A ( g ).

Κλειδώνει την εστίαση και την έκθεση ταυτόχρονα.

Κλείδωμα έκθεσης

 • Το κλείδωμα έκθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανασύνθεση λήψεων μετά τη μέτρηση ενός θέματος που δεν θα βρίσκεται στην επιλεγμένη περιοχή εστίασης στην τελική σύνθεση.
 • Το κλείδωμα έκθεσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό με τη μέτρηση σημείων και κεντρικού βάρους.

Κλείδωμα εστίασης

 • Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα εστίασης για να κλειδώσετε την εστίαση στο τρέχον θέμα όταν είναι επιλεγμένο το AF-C για λειτουργία εστίασης.
 • Όταν χρησιμοποιείτε το κλείδωμα εστίασης, επιλέξτε μια λειτουργία περιοχής AF εκτός από το [ Αυτόματη AF περιοχής ], [ AF αυτόματης περιοχής (άτομα) ] ή [ AF αυτόματης περιοχής (ζώα) ].

Κλείδωμα εστίασης και έκθεσης

 1. Τοποθετήστε το θέμα στο επιλεγμένο σημείο εστίασης και πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να ρυθμίσετε την εστίαση και την έκθεση.
 2. Πατήστε το κουμπί A ( g ).
  • Η εστίαση και η έκθεση θα κλειδώσουν ενώ πατάτε το κουμπί A ( g ). Η έκθεση δεν θα αλλάξει ακόμη και όταν αλλάξει η σύνθεση.
  • Ένα εικονίδιο AE-L θα εμφανιστεί στην οθόνη λήψης.
 3. Κρατώντας πατημένο το κουμπί A ( g ), ανασυνθέστε τη φωτογραφία και τραβήξτε.

  Μην αλλάζετε την απόσταση μεταξύ της κάμερας και του θέματος. Εάν αλλάξει η απόσταση από το θέμα, αφήστε το κλείδωμα και εστιάστε ξανά στη νέα απόσταση.

Κλείδωμα εστίασης όταν έχει επιλεγεί το AF-S για λειτουργία εστίασης ή όταν είναι επιλεγμένο το AF-A και φωτογραφίζετε σε AF-S

Η εστίαση κλειδώνει ενώ το κουμπί λήψης είναι πατημένο μέχρι τη μέση. Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε την εστίαση πατώντας το κουμπί A ( g ).

Κλείδωμα έκθεσης με το κουμπί λήψης

Εάν έχει επιλεγεί το [ On (Μισό πάτημα) ] για Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c1 [ Κουμπί λήψης AE-L ], η έκθεση θα κλειδώσει ενώ το κουμπί λήψης είναι πατημένο μέχρι τη μέση.

Λήψη πολλαπλών λήψεων στην ίδια απόσταση εστίασης

 • Εάν κλειδώσατε την εστίαση πατώντας το κουμπί A ( g ), η εστίαση θα παραμείνει κλειδωμένη μεταξύ των λήψεων εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί A ( g ).
 • Η εστίαση θα παραμείνει επίσης κλειδωμένη αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση μεταξύ των λήψεων.