Μείωση κραδασμών

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μείωσης κραδασμών για τη λειτουργία βίντεο. Επιλέξτε [ Ίδια με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας ] για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή που έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για φωτογραφίες (Μείωση κραδασμών ).