Εκτίμηση

  1. Κουμπί G
  2. D μενού αναπαραγωγής

Βαθμολογήστε φωτογραφίες.

  • Επισημάνετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα 4 ή 2 .
  • Πατήστε 1 ή 3 για να επιλέξετε μια βαθμολογία από μηδέν έως πέντε αστέρια ή επιλέξτε d για να επισημάνετε την εικόνα ως υποψήφια για διαγραφή αργότερα.
  • Για να δείτε την επισημασμένη εικόνα με μεγέθυνση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί X
  • Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.