Συμβατές μονάδες φλας

Το σύστημα δημιουργικού φωτισμού της Nikon (CLS)

Το προηγμένο σύστημα δημιουργικού φωτισμού (CLS) της Nikon υποστηρίζει μια ποικιλία λειτουργιών χάρη στη βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ της κάμερας και των συμβατών μονάδων φλας.

Λειτουργίες διαθέσιμες με μονάδες φλας συμβατές με CLS

SB-5000

Υποστηριζόμενες λειτουργίες
Μονό φλας
i-TTLΙσορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL41
Τυπικό i-TTL fill-flash42
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα4
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
GNΕγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης4
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας4
Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός
Κύριος
Τηλεχειριστήριο φλας4
i-TTLi-TTL4
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας4
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα4
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας4
Μακρινός
i-TTLi-TTL4
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας4
qA/AΑυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL43
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας4
Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός-
Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)4
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)-
Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας44
Κλείδωμα FV45
Μείωση κόκκινων ματιών4
Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας-
Ενιαίος έλεγχος φλας-
Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας4
 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.
 2. Μπορεί επίσης να επιλεγεί μέσω της μονάδας φλας.
 3. Η επιλογή των q A και A εξαρτάται από την επιλογή που έχει επιλεγεί με το κύριο φλας.
 4. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL , q A , A , GN και M.
 5. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL ή όταν το φλας έχει ρυθμιστεί να εκπέμπει προ-φλας οθόνης σε λειτουργία ελέγχου φλας q A ή A.

SB-910/SB-900/SB-800

Υποστηριζόμενες λειτουργίες
Μονό φλας
i-TTLΙσορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL41
Τυπικό i-TTL fill-flash42
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα43
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL43
GNΕγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης4
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας4
Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός
Κύριος
Τηλεχειριστήριο φλας4
i-TTLi-TTL4
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας-
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα4
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας4
Μακρινός
i-TTLi-TTL4
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας4
qA/AΑυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL44
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας4
Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός-
Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)4
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)-
Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας45
Κλείδωμα FV46
Μείωση κόκκινων ματιών4
Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας-
Ενιαίος έλεγχος φλας-
Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας47
 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.
 2. Μπορεί επίσης να επιλεγεί μέσω της μονάδας φλας.
 3. q Η επιλογή λειτουργίας A / A εκτελείται στη μονάδα φλας χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.
 4. Η επιλογή των q A και A εξαρτάται από την επιλογή που έχει επιλεγεί με το κύριο φλας.
 5. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL , q A , A , GN και M.
 6. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL ή όταν το φλας έχει ρυθμιστεί να εκπέμπει προ-φλας οθόνης σε λειτουργία ελέγχου φλας q A ή A.
 7. Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού για τα SB-910 και SB-900 μπορούν να πραγματοποιηθούν από την κάμερα.

SB-700

Υποστηριζόμενες λειτουργίες
Μονό φλας
i-TTLΙσορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL41
Τυπικό i-TTL fill-flash4
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
GNΕγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης4
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός
Κύριος
Τηλεχειριστήριο φλας4
i-TTLi-TTL4
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας4
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Μακρινός
i-TTLi-TTL4
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας4
qA/AΑυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας4
Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός-
Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)4
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)-
Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας42
Κλείδωμα FV43
Μείωση κόκκινων ματιών4
Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας-
Ενιαίος έλεγχος φλας-
Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας4
 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.
 2. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL , GN και M.
 3. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL .

SB-600

Υποστηριζόμενες λειτουργίες
Μονό φλας
i-TTLΙσορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL41
Τυπικό i-TTL fill-flash42
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
GNΕγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης-
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός
Κύριος
Τηλεχειριστήριο φλας-
i-TTLi-TTL-
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας-
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο-
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Μακρινός
i-TTLi-TTL4
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας4
qA/AΑυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας4
Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός-
Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)4
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)-
Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας43
Κλείδωμα FV44
Μείωση κόκκινων ματιών4
Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας-
Ενιαίος έλεγχος φλας-
Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας-
 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.
 2. Μπορεί επίσης να επιλεγεί μέσω της μονάδας φλας.
 3. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL και M.
 4. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL .

SB-500

Υποστηριζόμενες λειτουργίες
Μονό φλας
i-TTLΙσορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL41
Τυπικό i-TTL fill-flash4
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
GNΕγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης-
ΜΕγχειρίδιο42
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός
Κύριος
Τηλεχειριστήριο φλας42
i-TTLi-TTL42
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας-
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο42
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Μακρινός
i-TTLi-TTL4
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας4
qA/AΑυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας4
Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός-
Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)4
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)4
Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας43
Κλείδωμα FV44
Μείωση κόκκινων ματιών4
Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας-
Ενιαίος έλεγχος φλας-
Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας4
 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.
 2. Μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Έλεγχος φλας ] στα μενού της κάμερας.
 3. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL και M.
 4. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL .

SB-R200

Υποστηριζόμενες λειτουργίες
Μονό φλας
i-TTLΙσορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL-
Τυπικό i-TTL fill-flash-
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
GNΕγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης-
ΜΕγχειρίδιο-
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός
Κύριος
Τηλεχειριστήριο φλας-
i-TTLi-TTL-
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας-
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο-
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Μακρινός
i-TTLi-TTL4
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας4
qA/AΑυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο4
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός-
Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)-
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)-
Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας41
Κλείδωμα FV42
Μείωση κόκκινων ματιών-
Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας-
Ενιαίος έλεγχος φλας-
Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας-
 1. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL και M.
 2. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL .

SB-400

Υποστηριζόμενες λειτουργίες
Μονό φλας
i-TTLΙσορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL41
Τυπικό i-TTL fill-flash4
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
GNΕγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης-
ΜΕγχειρίδιο42
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός
Κύριος
Τηλεχειριστήριο φλας-
i-TTLi-TTL-
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας-
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο-
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Μακρινός
i-TTLi-TTL-
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας-
qA/AΑυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο-
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός-
Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)4
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)-
Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας-
Κλείδωμα FV43
Μείωση κόκκινων ματιών4
Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας-
Ενιαίος έλεγχος φλας-
Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας-
 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.
 2. Μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Έλεγχος φλας ] στα μενού της κάμερας.
 3. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL .

SB-300

Υποστηριζόμενες λειτουργίες
Μονό φλας
i-TTLΙσορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL41
Τυπικό i-TTL fill-flash4
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
GNΕγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης-
ΜΕγχειρίδιο42
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός
Κύριος
Τηλεχειριστήριο φλας-
i-TTLi-TTL-
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας-
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο-
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Μακρινός
i-TTLi-TTL-
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας-
qA/AΑυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο-
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός-
Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)4
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)-
Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας-
Κλείδωμα FV43
Μείωση κόκκινων ματιών-
Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας-
Ενιαίος έλεγχος φλας-
Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας4
 1. Δεν διατίθεται με σημειακή μέτρηση.
 2. Μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Έλεγχος φλας ] στα μενού της κάμερας.
 3. Διατίθεται μόνο σε λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL .

Το SU-800 Wireless Speedlight Commander

Όταν είναι τοποθετημένο σε κάμερα συμβατή με CLS, το SU-800 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χειριστής για SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ή SB -Μονάδες φλας R200. Ο έλεγχος ομαδικού φλας υποστηρίζεται για έως και τρεις ομάδες. Το ίδιο το SU-800 δεν είναι εξοπλισμένο με φλας.

Υποστηριζόμενες λειτουργίες
Μονό φλας
i-TTLΙσορροπημένο φλας γεμίσματος i-TTL-
Τυπικό i-TTL fill-flash-
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
GNΕγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης-
ΜΕγχειρίδιο-
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Οπτικός προηγμένος ασύρματος φωτισμός
Κύριος
Τηλεχειριστήριο φλας4
i-TTLi-TTL-
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας41
qΕΝΑΑυτόματο διάφραγμα-
ΕΝΑΑυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο-
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Μακρινός
i-TTLi-TTL-
[Α : Β]Γρήγορος ασύρματος έλεγχος φλας-
qA/AΑυτόματο διάφραγμα/αυτόματο μη TTL-
ΜΕγχειρίδιο-
RPTΕπαναλαμβανόμενο φλας-
Ραδιοελεγχόμενος προηγμένος ασύρματος φωτισμός-
Έγχρωμη επικοινωνία πληροφοριών (flash)-
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος (λυχνία LED)-
Αυτόματος συγχρονισμός FP υψηλής ταχύτητας42
Κλείδωμα FV43
Μείωση κόκκινων ματιών-
Φωτισμός μοντελοποίησης κάμερας-
Ενιαίος έλεγχος φλας-
Ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας φλας κάμερας-
 1. Διατίθεται μόνο κατά τη φωτογράφηση σε κοντινή απόσταση.
 2. Απενεργοποιείται όταν έχει επιλεγεί το RPT για λειτουργία ελέγχου φλας.
 3. Διατίθεται μόνο στη λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL ή όταν το φλας έχει ρυθμιστεί να εκπέμπει προ-φλας οθόνης σε λειτουργία ελέγχου φλας q A.

Σημειώσεις και συμβουλές για προαιρετικές μονάδες φλας

Όταν χρησιμοποιείτε μια προαιρετική μονάδα φλας, φροντίστε επίσης να διαβάσετε την τεκμηρίωση που παρέχεται με τη μονάδα.

 • Εάν η μονάδα υποστηρίζει CLS, ανατρέξτε στην ενότητα για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR συμβατές με CLS. Αυτή η κάμερα δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία "ψηφιακή SLR" στην τεκμηρίωση για τα SB-80DX, SB-28DX και SB-50DX.
 • Εάν η ένδειξη ετοιμότητας φλας ( c ) αναβοσβήνει για περίπου τρία δευτερόλεπτα μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας σε αυτόματη λειτουργία i-TTL ή non-TTL, το φλας έχει ανάψει σε πλήρη ισχύ και η φωτογραφία μπορεί να είναι υποέκθεση (μόνο για μονάδες φλας συμβατές με CLS ).
 • Ο έλεγχος φλας i-TTL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευαισθησίες ISO μεταξύ 100 και 12800.
 • Σε ευαισθησίες ISO πάνω από 12800, τα επιθυμητά αποτελέσματα ενδέχεται να μην επιτευχθούν σε ορισμένες περιοχές ή ρυθμίσεις διαφράγματος.
 • Στη λειτουργία P , το μέγιστο διάφραγμα (ελάχιστος αριθμός f) περιορίζεται σύμφωνα με την ευαισθησία ISO, όπως φαίνεται παρακάτω:
  Μέγιστο διάφραγμα (αριθμός f) σε ισοδύναμο ISO:
  10020040080016003200640012800
  455.67.18101113
  1. Εάν το μέγιστο διάφραγμα του φακού είναι μικρότερο από αυτό που δίνεται παραπάνω, η μέγιστη τιμή για το διάφραγμα θα είναι το μέγιστο διάφραγμα του φακού.
 • Τα SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 και SB-400 παρέχουν μείωση των κόκκινων ματιών στη μείωση των κόκκινων ματιών και αργό συγχρονισμό με τα κόκκινα μάτια λειτουργίες φλας μείωσης ματιών.
 • Ο "θόρυβος" με τη μορφή γραμμών μπορεί να εμφανιστεί σε φωτογραφίες με φλας που τραβήχτηκαν με μια μπαταρία υψηλής απόδοσης SD-9 ή SD-8A συνδεδεμένη απευθείας στη φωτογραφική μηχανή. Μειώστε την ευαισθησία ISO ή αυξήστε την απόσταση μεταξύ της κάμερας και της μπαταρίας.
 • Όταν χρησιμοποιείται καλώδιο συγχρονισμού σειράς SC 17, 28 ή 29 για φωτογράφιση με φλας εκτός κάμερας, ενδέχεται να μην επιτευχθεί σωστή έκθεση στη λειτουργία i-TTL. Συνιστούμε να επιλέξετε τυπικό i-TTL fill-flash. Τραβήξτε μια δοκιμαστική λήψη και δείτε τα αποτελέσματα στην οθόνη της κάμερας.
 • Στο i-TTL, μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μορφή πάνελ φλας (πίνακας διάχυσης) εκτός από τον ενσωματωμένο πίνακα φλας της μονάδας φλας ή τον παρεχόμενο προσαρμογέα αναπήδησης. Η χρήση άλλων πάνελ μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη έκθεση.

Φωτογράφηση με φλας

Η φωτογραφία με φλας δεν μπορεί να συνδυαστεί με ορισμένες λειτουργίες της κάμερας, όπως:

 • εγγραφή βίντεο,
 • [ Συνεχές H (εκτεταμένο) ] για τη λειτουργία απελευθέρωσης,
 • HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) και
 • σιωπηλή φωτογραφία.

Χρήση κλειδώματος FV με προαιρετικές μονάδες φλας

 • Το κλείδωμα FV είναι διαθέσιμο με προαιρετικές μονάδες φλας σε TTL και (όπου υποστηρίζεται) λειτουργίες ελέγχου φλας πριν από το φλας q A και οθόνη πριν από το φλας A (δείτε την τεκμηρίωση που παρέχεται με τη μονάδα φλας για περισσότερες πληροφορίες).
 • Σημειώστε ότι όταν το Advanced Wireless Lighting χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των απομακρυσμένων μονάδων φλας, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία ελέγχου φλας για την κύρια ή τουλάχιστον μία απομακρυσμένη ομάδα σε TTL , q A ή A .

Άλλες μονάδες φλας

Οι παρακάτω μονάδες φλας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μη TTL αυτόματη ( A ) και χειροκίνητη λειτουργία. Οι διαθέσιμες επιλογές δεν διαφέρουν ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται.

Μονάδα φλαςΥποστηριζόμενες λειτουργίες
SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24Αυτόματο μη TTL, Χειροκίνητο, Επαναλαμβανόμενο φλας, Συγχρονισμός πίσω κουρτίνας 1
SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29SΧειροκίνητος, συγχρονισμός πίσω κουρτίνας 1
SB-30, SB-27 2 , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15Αυτόματο μη TTL, Μη αυτόματο, Συγχρονισμός πίσω κουρτίνας 1
 1. Διατίθεται όταν η κάμερα χρησιμοποιείται για την επιλογή της λειτουργίας φλας.
 2. Η τοποθέτηση ενός SB-27 στην κάμερα ρυθμίζει αυτόματα τη λειτουργία φλας σε TTL , αλλά η ρύθμιση της λειτουργίας φλας σε TTL απενεργοποιεί την απελευθέρωση του κλείστρου. Ρυθμίστε το SB-27 σε A .

Χώροι μέτρησης για κλειδαριά FV

Οι περιοχές που μετρώνται όταν χρησιμοποιείται το κλείδωμα FV με προαιρετικές μονάδες φλας είναι οι εξής:

 • Αυτόνομη μονάδα φλας
Λειτουργία ελέγχου φλαςΜετρημένη περιοχή
i-TTLΚύκλος 6 mm στο κέντρο του πλαισίου
Αυτόματο διάφραγμα ( q A )Περιοχή μετρούμενη από μετρητή έκθεσης φλας
 • Απομακρυσμένες μονάδες φλας
Λειτουργία ελέγχου φλαςΜετρημένη περιοχή
i-TTLΟλόκληρο το πλαίσιο
Αυτόματο διάφραγμα ( q A )Περιοχή μετρούμενη από μετρητή έκθεσης φλας
Αυτόματο μη TTL ( A )

Αντιστάθμιση φλας για προαιρετικές μονάδες φλας

Στις λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL και αυτόματου διαφράγματος ( q A ), η αντιστάθμιση φλας που επιλέγεται με την προαιρετική μονάδα φλας ή το στοιχείο κάμερας [ Έλεγχος φλας ] προστίθεται στην αντιστάθμιση φλας που έχει επιλεγεί με το στοιχείο [ Αντιστάθμιση φλας ] στη λήψη φωτογραφιών μενού.

Στροβοσκοπικός φωτισμός στούντιο

Για να προσαρμόσετε το χρώμα και τη φωτεινότητα της προβολής μέσω του φακού, έτσι ώστε οι λήψεις να είναι πιο εύκολο να καρναριστούν, επιλέξτε [ Απενεργοποίηση ] για Προσαρμοσμένη ρύθμιση d6 [ Εφαρμογή ρυθμίσεων σε ζωντανή προβολή ].