Επαναφορά μενού λήψης φωτογραφιών

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επαναφέρετε τις επιλογές του μενού λήψης φωτογραφιών στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

  • Η επαναφορά του μενού λήψης φωτογραφιών δεν είναι διαθέσιμη όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολλαπλή έκθεση.