Άνοιγμα της οθόνης

Περιστρέψτε αργά την οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπερβολική δύναμη.