Λειτουργία αυτοπροσωπογραφίας

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Όταν έχει οριστεί σε [ Απενεργοποίηση ], η οθόνη δεν θα μεταβεί σε λειτουργία αυτοπροσωπογραφίας ακόμα κι αν έχει ρυθμιστεί στη θέση λειτουργίας αυτοπορτραίτου.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας