Κλείδωμα απελευθέρωσης κενή υποδοχή

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Επιλέξτε εάν το κλείστρο μπορεί να απελευθερωθεί όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στην κάμερα.

ΕπιλογήΠεριγραφή
a[ Η έκδοση κλειδώθηκε ]Το κλείστρο δεν μπορεί να απελευθερωθεί όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.
b[ Ενεργοποίηση έκδοσης ]Το κλείστρο μπορεί να απελευθερωθεί χωρίς να έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης. Δεν θα εγγραφούν φωτογραφίες. κατά την αναπαραγωγή, η κάμερα εμφανίζει [ Επίδειξη ].

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας