Omdøb mapper, og vælg mappen, hvor de efterfølgende billeder skal gemmes.

Folder

Mappenummer

Mappenavn

Omdøb

Mapper identificeres med et mappenavn på 5 tegn efterfulgt af et 3-cifret mappenummer, som automatisk tildeles af kameraet. Standardmappenavnet er "NZ_50"; for at ændre det navn, der er tildelt nye mapper, skal du vælge Omdøb . Hvis det ønskes, kan standardnavnet gendannes ved at trykke på og holde O knappen nede, mens tastaturet vises. Eksisterende mapper kan ikke omdøbes.

Tekstindtastning

Et tastatur vises, når tekstindtastning er påkrævet. Tryk på bogstaver på skærmen, eller brug multivælgeren til at fremhæve tegn, og tryk på J for at indsætte dem ved den aktuelle markørposition (bemærk, at hvis et tegn indtastes, når feltet er fyldt, slettes det sidste tegn i feltet). Tryk på O knappen for at slette tegnet under markøren. For at flytte markøren til en ny position skal du trykke på displayet eller dreje hovedkommandohjulet. Tryk på X for at fuldføre indtastningen og vende tilbage til den forrige menu. Tryk på G for at afslutte uden at fuldføre tekstindtastning.

Tekstvisningsområde

Tastatur område

Vælg Mappe efter nummer

For at vælge mapper efter nummer eller oprette en ny mappe med det aktuelle mappenavn og et nyt mappenummer:

 1. Vælg Vælg mappe efter nummer .

  Fremhæv Vælg mappe efter nummer, og tryk på 2 .

 2. Vælg et mappenummer.

  Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve cifre, og tryk på 1 eller 3 for at ændre. Hvis der allerede findes en mappe med det valgte nummer, vil et af følgende ikoner blive vist:

  • W : Mappen er tom.
  • X : Mappen er delvist fuld.
  • Y : Mappe indeholder 5000 billeder eller et billede nummereret 9999. Der kan ikke gemmes flere billeder i denne mappe.
 3. Gem ændringer og afslut.

  Tryk på J for at fuldføre handlingen og vende tilbage til hovedmenuen (for at afslutte uden at ændre lagermappen, tryk på G -knappen). Hvis en mappe med det angivne nummer ikke allerede eksisterer, oprettes en ny mappe. Efterfølgende billeder vil blive gemt i den valgte mappe, medmindre den allerede er fuld.

Vælg mappe fra listen

Sådan vælger du fra en liste over eksisterende mapper:

 1. Vælg Vælg mappe fra listen .

  Fremhæv Vælg mappe fra listen, og tryk på 2 .

 2. Fremhæv en mappe.

  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve en mappe.

 3. Vælg den fremhævede mappe.

  Tryk på J for at vælge den fremhævede mappe og vende tilbage til hovedmenuen. Efterfølgende billeder vil blive gemt i den valgte mappe.

Mappe- og filnumre

Når mappenummeret har nået 999, vil der ikke blive oprettet nye mapper (og udløseren vil derfor blive deaktiveret), når filnummeret når 9999 eller antallet af filer i mappen når 5000, eller hvis du forsøger at optage en film, når kameraet beregner, at antallet af filer, der er nødvendige for en film af maksimal længde, vil resultere i oprettelsen af en fil med nummeret højere end 9999 eller mappen med over 5000 filer. For at fortsætte optagelsen skal du oprette en mappe med et nummer mindre end 999 eller prøve at ændre de valgte indstillinger for Billedstørrelse/billedhastighed og Filmkvalitet .

Opstartstid

Der kan kræves yderligere tid til kamerastart, hvis hukommelseskortet indeholder et meget stort antal filer eller mapper.