Επιλέξτε εάν η σκίαση χρησιμοποιείται για την ένδειξη των επισημάνσεων (φωτεινές περιοχές του πλαισίου) και επιλέξτε το επίπεδο φωτεινότητας που απαιτείται για την ενεργοποίηση της εμφάνισης επισήμανσης.

  • Μοτίβο εμφάνισης : Για να ενεργοποιήσετε την προβολή επισήμανσης, επιλέξτε Μοτίβο 1 ή Μοτίβο 2 .

    Καλύτερες στιγμές

    Μοτίβο 1

    Μοτίβο 2

  • Κατώφλι εμφάνισης επισήμανσης : Επιλέξτε τη φωτεινότητα που απαιτείται για την ενεργοποίηση της προβολής επισήμανσης ταινίας. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερο είναι το εύρος των φωτεινοτήτων που θα εμφανίζονται ως επισημάνσεις. Εάν έχει επιλεγεί το 255 , η οθόνη επισήμανσης θα εμφανίζει μόνο περιοχές που είναι δυνητικά υπερβολικά εκτεθειμένες.

Επισήμανση εμφάνισης

Εάν είναι ενεργοποιημένες τόσο η εμφάνιση επισήμανσης όσο και οι κορυφαίες στιγμές, θα εμφανίζονται μόνο οι κορυφαίες στιγμές στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης. Για να προβάλετε την προβολή επισήμανσης, επιλέξτε Απενεργοποίηση για Προσαρμοσμένη ρύθμιση d9 ( Κορυφαίες επισημάνσεις ) > Επίπεδο αιχμής .

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία