ดูรุ่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันของกล้อง

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง