เปลี่ยนโซนเวลา ตั้งนาฬิกากล้อง เลือกลำดับการแสดงวันที่ และเปิดหรือปิดชดเชยเวลากลางวัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบนาฬิกาของกล้องกับนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงกว่าอย่างสม่ำเสมอและปรับการตั้งค่าเวลาและวันที่หากจำเป็น

ตัวเลือก คำอธิบาย
โซนเวลา เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกล้องจะถูกตั้งค่าให้ตรงกับเวลาในโซนใหม่โดยอัตโนมัติ
วันที่และเวลา ตั้งนาฬิกาในกล้อง
รูปแบบวันที่ เลือกลำดับการแสดงวัน เดือน และปี
ชดเชยเวลากลางวัน เปิดหรือปิดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกล้องจะตั้งค่าให้เร็วขึ้นหรือช้าลงหนึ่งชั่วโมงอย่างอัตโนมัติ ค่าที่ตั้งจากโรงงานคือ ปิด

หากรีเซ็ตนาฬิกา สัญลักษณ์ t จะปรากฏขึ้น

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง