ในการเลือกหน้าที่ที่กำหนดให้กับปุ่มควบคุมต่อไปนี้ในโหมดถ่ายภาพว่าจะใช้แบบแยกเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับแป้นหมุนเลือกคำสั่ง ให้ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม J

w ปุ่ม Fn1
y ปุ่ม Fn2
j ปุ่ม AE-L/AF-L
k ปุ่ม OK
z ปุ่มบันทึกภาพยนตร์
S ปุ่ม Fn บนเลนส์
3 ปุ่ม Fn2 บนเลนส์
l วงแหวนควบคุมเลนส์

หน้าที่ที่สามารถกำหนดไปยังปุ่มควบคุมเหล่านี้มีดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก w y j k z S 3 l
K เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
A AF-ON
F ล็อค AF เท่านั้น
E ล็อค AE (ค้าง)
D ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร์)
C ล็อค AE เท่านั้น
B ล็อค AE/AF
r ล็อคค่าแสงแฟลช
h ปิดแฟลช
q ดูตัวอย่าง
1 ถ่ายต่อเนื่องแบบคร่อม
4 + NEF (RAW)
n ติดตามวัตถุ
b แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ
p เปิด/ปิดซูม
O เมนูของฉัน
3 ไปรายการบนสุดในเมนูของฉัน
K แสดงภาพ
J เลือกพื้นที่ภาพ
8 คุณภาพของภาพ/ขนาด
m ไวต์บาลานซ์
h ตั้งค่า Picture Control
y Active D-Lighting
w ระบบวัดแสง
I/Y โหมดแฟลช/การชดเชย
v โหมดลั่นชัตเตอร์
z โหมดโฟกัส/โหมดพื้นที่ AF
t ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
$ การถ่ายภาพซ้อน
2 HDR (High Dynamic Range)
z โหมดหน่วงเวลาถ่าย
W ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส
X โฟกัส (M/A)  1, 2
q รูรับแสง  2
E ชดเชยแสง  2
9 ค่าความไวแสง (ISO)  2
  ไม่มี  2

ใช้ได้เฉพาะกับเลนส์ที่รองรับ

ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้ในโหมดแมนวลโฟกัสจะสามารถใช้วงแหวนควบคุมสำหรับปรับโฟกัสเท่านั้น

ตัวเลือกที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก คำอธิบาย
K เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง กดปุ่มควบคุมเพื่อเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
A AF-ON กดปุ่มควบคุมจะเป็นการเริ่มฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
F ล็อค AF เท่านั้น โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อกดปุ่มควบคุม
E ล็อค AE (ค้าง) กล้องจะล็อคค่าแสงเมื่อกดปุ่มควบคุม และยังคงล็อคไว้จนกว่าจะกดปุ่มควบคุมนี้อีกครั้งหรือหมดเวลาสแตนด์บาย
D ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร์) กล้องจะล็อคค่าแสงเมื่อกดปุ่มควบคุม และยังคงล็อคไว้จนกว่าจะกดปุ่มควบคุมนี้อีกครั้ง มีการลั่นชัตเตอร์ หรือหมดเวลาสแตนด์บาย
C ล็อค AE เท่านั้น ค่าแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุ่มควบคุม
B ล็อค AE/AF กล้องจะล็อคโฟกัสและค่าแสงเมื่อกดปุ่มควบคุม
r ล็อคค่าแสงแฟลช กดปุ่มควบคุมเพื่อล็อคค่าแสงแฟลชสำหรับแฟลชในตัวกล้องหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อคค่าแสงแฟลช
h ปิดแฟลช หากแฟลชในปัจจุบันเปิดอยู่ แฟลชจะปิดลงเมื่อกดปุ่มควบคุม
q ดูตัวอย่าง กดปุ่มควบคุมค้างไว้เพื่อดูตัวอย่างสี, ค่าแสง และระยะชัดลึก
1 ถ่ายต่อเนื่องแบบคร่อม หากกดปุ่มควบคุม ขณะที่การถ่ายคร่อมค่าแสงหรือการถ่ายคร่อม ADL ทำงานอยู่ในโหมดถ่ายทีละภาพ กล้องจะถ่ายภาพทุกภาพที่ใช้โปรแกรมถ่ายคร่อมในขณะนั้นเมื่อท่านกดปุ่มกดชัตเตอร์ หากกำลังใช้การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์หรือเลือกโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องจะถ่ายภาพต่อเนื่องแบบคร่อมเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ค้างไว้
4 + NEF (RAW) หากตัวเลือก JPEG ที่เลือกล่าสุดสำหรับคุณภาพของภาพแล้ว “RAW” จะปรากฏและสำเนาภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไว้กับภาพถัดไปหลังจากที่กดปุ่มควบคุม (การตั้งค่าคุณภาพของภาพเดิมจะถูกเรียกคืนเมื่อเอามือออกจากปุ่มกดชัตเตอร์) สำเนาภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไว้ที่การตั้งค่าปัจจุบันที่เลือกไว้สำหรับ การบันทึก NEF (RAW) ในเมนูถ่ายภาพ ในการออกโดยไม่บันทึกสำเนาภาพ NEF (RAW) กดปุ่มควบคุมอีกครั้ง
n ติดตามวัตถุ

การกดปุ่มควบคุมระหว่าง AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติจะเปิดใช้งานการติดตามวัตถุ; จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นเส้นระบุวัตถุและจอภาพและช่องมองภาพจะแสดงผลการติดตามวัตถุ

  • หากต้องการสิ้นสุด AF ติดตามวัตถุ ให้กดปุ่มควบคุมอีกครั้ง
b แสดงเส้นตารางสำหรับจัดภาพ กดปุ่มควบคุมเพื่อเปิดหรือปิดการแสดงเส้นตาราง
p เปิด/ปิดซูม กดปุ่มควบคุมเพื่อซูมเข้าหน้าจอในพื้นที่รอบๆ จุดโฟกัสปัจจุบัน กดปุ่มควบคุมอีกครั้งเพื่อซูมออก
O เมนูของฉัน กดปุ่มควบคุมจะแสดง “เมนูของฉัน”
3 ไปรายการบนสุดในเมนูของฉัน กดปุ่มควบคุมเพื่อข้ามไปยังรายการแรกสุดใน “เมนูของฉัน” เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้เรียกใช้งานรายการเมนูที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว
K แสดงภาพ กดปุ่มควบคุมเพื่อเริ่มแสดงภาพ
J เลือกพื้นที่ภาพ กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกพื้นที่ภาพ
8 คุณภาพของภาพ/ขนาด กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกตัวเลือกขนาดภาพและแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกขนาดภาพ
m ไวต์บาลานซ์ กดปุ่มควบคุมและหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกตัวเลือกไวต์บาลานซ์ (ในบางกรณีสามารถเลือกตัวเลือกย่อยได้โดยใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย)
h ตั้งค่า Picture Control กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือก Picture Control
y Active D-Lighting กดปุ่มควบคุม และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อปรับค่า Active D-Lighting
w ระบบวัดแสง กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง
I/Y โหมดแฟลช/การชดเชย กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดแฟลชและแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อปรับกำลังแฟลช
v โหมดลั่นชัตเตอร์ กดปุ่มควบคุม แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ ในโหมด ถ่ายต่อเนื่องช้า หรือ ตั้งเวลาถ่าย ท่านสามารถหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกความเร็วในการถ่ายภาพหรือการหน่วงเวลาลั่นชัตเตอร์ได้
z โหมดโฟกัส/โหมดพื้นที่ AF กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักและย่อยเพื่อเลือกโหมดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF
t ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกจำนวนภาพและแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกการเพิ่มระดับการถ่ายคร่อมหรือปริมาณ Active D-Lighting
$ การถ่ายภาพซ้อน กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกโหมด และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกจำนวนภาพที่ถ่าย
2 HDR (High Dynamic Range) กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกโหมด และแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกค่าแสงที่แตกต่างกัน
z โหมดหน่วงเวลาถ่าย กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกการหน่วงของการลั่นชัตเตอร์
W ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส กดปุ่มควบคุมแล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักเพื่อเลือกระดับการแสดงโฟกัสด้วยเส้นขอบ และแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยเพื่อเลือกสีของเส้นขอบ
X โฟกัส (M/A) สามารถใช้การโฟกัสอัตโนมัติแทนได้โดยการหมุนวงแหวนควบคุมขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (โฟกัสอัตโนมัติพร้อมปรับโฟกัสแมนวล) หากต้องการปรับโฟกัสภาพใหม่โดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ ให้ยกนิ้วออกจากปุ่มกดชัตเตอร์แล้วกดลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง
q รูรับแสง ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อปรับรูรับแสง
E ชดเชยแสง ใช้ปุ่มควบคุมเพื่อปรับการชดเชยแสง
9 ค่าความไวแสง (ISO) หมุนวงแหวนควบคุมเลนส์เพื่อปรับค่าความไวแสง (ISO)
  ไม่มี ปุ่มควบคุมจะไม่มีผลใดๆ

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์