เลือกข้อมูลที่มีอยู่ในการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ไฮไลท์ตัวเลือกและกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกหรือไม่เลือก; รายการที่เลือกไว้สำหรับแสดงระหว่างการแสดงภาพเต็มจอจะมีสัญลักษณ์ L กำกับไว้ หากต้องการกลับไปยังเมนูแสดงภาพ ให้กดปุ่ม J