Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google преводач

ТАЗИ УСЛУГА МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ПРЕВОДИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ GOOGLE. GOOGLE ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОДА, ПРЕКИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ И ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ.

Справочните ръководства на Nikon Corporation (по-долу, „Nikon“) са преведени за ваше удобство чрез използване на софтуер за превод, предоставен от Google преводач. Направени са значителни усилия за предоставяне на точен превод, но никой автоматичен превод не е съвършен, нито е предназначен да замени преводите, извършени от човек. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на справочните ръководства на Nikon и се предоставят „както са“. Не се осигурява никаква гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или корекцията на преводи, направени от английски на друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове, Flash и т.н.) може да не бъде точно преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Официалният текст е версията на английски език на справочните ръководства. Всички несъответствия и разлики, създадени в превода, не са обвързващи и нямат правно действие за целите на спазването или изпълнението. Ако възникнат въпроси, свързани с точността на информацията, съдържаща се в преведените справочни ръководства, направете справка с версията на английски език на ръководствата, която е официалната версия.

g2: Персонализирани контроли

Бутон G U Меню A персонализирани настройки

Изберете операциите, извършвани в режим на филм, като използвате контролите на камерата или обектива или чрез натискане на контролите на камерата и въртене на дисковете за управление.

 • Изберете ролите, които изпълняват контролите по-долу. Маркирайте желания контрол и натиснете J .

  контрол
  w [ Бутон Fn1 ]
  y [ Бутон Fn2 ]
  V [ Бутон AF-ON ]
  8 [ Център за подселектор ]
  G [ Бутон за освобождаване на затвора ]
  l [ Пръстен за управление на обектива ]
 • Ролите, които могат да бъдат присвоени на тези контроли, са както следва:

  опция w y V 8 G l
  t [ Мощна бленда (отворена) ] 4
  q [ Мощна бленда (затворена) ] 4
  i [ Компенсация на експозицията + ] 4
  h [ Компенсация на експозицията - ] 4
  n [ Проследяване на тема ] 4 4
  b [ Информационният дисплей за преглед на живо е изключен ] 4 4 4 4
  b [ Показване на решетка за рамкиране ] 4 4 4
  p [ Увеличение вкл./изкл. ] 4 4 4 4
  g [ Защита ] 4 4
  K [ Избор на централна точка за фокусиране ] 4 4
  A [ AF-ON ] 4
  F [ само AF заключване ] 4 4
  E [ AE заключване (Задръжте) ] 4 4
  C [ Само AE заключване ] 4 4
  B [ AE/AF заключване ] 4 4
  C [ Прави снимки ] 4
  1 [ Запис на филми ] 4 4 4
  J [ Изберете област на изображението ] 4 4 4
  m [ Баланс на бялото ] 4 4
  h [ Задайте Picture Control ] 4 4
  y [ Активно D-Lighting ] 4 4
  w [ Измерване ] 4 4
  z [ Режим на фокус/Режим на AF зона ] 4 4
  H [ Чувствителност на микрофона ] 4 4
  W [ Пикинг на фокуса ] 4 4
  c [ Оценка ] 4 4
  X [ Фокус (M/A) ] 4 1, 2
  q [ Апертура на захранване ] 4 2
  E [ Компенсация на експозицията ] 4 2
  9 [ ISO чувствителност ] 4 2
  [ Няма ] 4 4 4 4 4 2

  Предлага се само със съвместими обективи.

  Независимо от избраната опция, в режим на ръчно фокусиране контролният пръстен може да се използва само за регулиране на фокуса.

 • Налични са следните опции:

  Роля Описание
  t [ Мощна бленда (отворена) ] Блендата се разширява, докато бутонът Fn1 е натиснат. Използвайте в комбинация с персонализирана настройка g2 [ Персонализирани контроли ] > [ Бутон Fn2 ] > [ Power Aperture (close) ] за регулиране на блендата с бутон.
  q [ Мощна бленда (затворена) ] Блендата се стеснява, докато бутонът Fn2 е натиснат. Използвайте в комбинация с персонализирана настройка g2 [ Персонализирани контроли ] > [ Бутон Fn1 ] > [ Power Aperture (open) ] за регулиране на блендата с бутон.
  i [ Компенсация на експозицията + ] Компенсацията на експозицията се увеличава, докато бутонът Fn1 е натиснат. Използвайте в комбинация с персонализирана настройка g2 [ Персонализирани контроли ] > [ Бутон Fn2 ] > [ Компенсация на експозицията − ] за компенсация на експозицията, управлявана от бутони.
  h [ Компенсация на експозицията - ] Компенсацията на експозицията намалява, докато бутонът Fn2 е натиснат. Използвайте в комбинация с персонализирана настройка g2 [ Персонализирани контроли ] > [ Бутон Fn1 ] > [ Компенсация на експозицията + ] за компенсация на експозицията, управлявана от бутон.
  n [ Проследяване на тема ]

  Натискането на контролния бутон, когато [ AF с автоматична зона ], [ AF с автоматична зона (хора) ] или [ AF с автоматична зона (животни) ] е избрано за режим на AF зона, позволява проследяване на обекта; точката на фокусиране ще се промени на прицелна мрежа, а мониторът и визьорът - на дисплеи за проследяване на обекта.

  • За да прекратите AF с проследяване на обекта, натиснете отново бутона за управление или натиснете бутона W ( Q ).
  b [ Информационният дисплей за преглед на живо е изключен ] Натиснете контролата, за да скриете индикаторите в дисплея за преглед на живо. Натиснете отново, за да видите индикаторите.
  b [ Показване на решетка за рамкиране ] Натиснете контролата, за да се покаже решетка за рамкиране. Натиснете отново бутона за управление, за да изключите дисплея.
  g [ Защита ] Натиснете бутона за управление по време на възпроизвеждане, за да защитите текущата картина.
  K [ Избор на централна точка за фокусиране ] Натискането на контролния бутон избира централната точка за фокусиране.
  A [ AF-ON ] Натискането на контрола инициира автофокус, дублирайки функцията на бутона AF-ON .
  F [ само AF заключване ] Фокусът се заключва, докато контролът е натиснат.
  E [ AE заключване (Задръжте) ] Експозицията се заключва при натискане на контролния бутон. Заключването на експонацията не прекратява, когато затворът бъде освободен. Експозицията остава заключена, докато контролът не бъде натиснат втори път или докато таймерът за готовност не изтече.
  C [ Само AE заключване ] Експонацията се заключва, докато контролът е натиснат.
  B [ AE/AF заключване ] Фокусът и експозицията се заключват, докато контролът е натиснат.
  p [ Увеличение вкл./изкл. ] Натиснете контролата, за да увеличите дисплея в областта около текущата точка на фокусиране (съотношението на мащабиране е избрано предварително). Натиснете отново, за да отмените увеличението.
  C [ Прави снимки ] Натиснете бутона за освобождаване на затвора докрай, за да направите снимка със съотношение на страните 16:9.
  1 [ Запис на филми ] Натиснете контролата, за да започнете записа. Натиснете отново, за да прекратите записа.
  J [ Изберете област на изображението ] Натиснете контролата и завъртете диск за управление, за да изберете областта на изображението за филми. Обърнете внимание, че областта на изображението не може да се променя, докато записът е в ход.
  m [ Баланс на бялото ] Задръжте контрола и завъртете главния диск за управление, за да регулирате баланса на бялото за филми. Някои опции предлагат подопции, които могат да бъдат избрани чрез завъртане на диска за подкоманди.
  h [ Задайте Picture Control ] Натиснете контролата и завъртете диск за управление, за да изберете Picture Control .
  y [ Активно D-Lighting ] Натиснете контрола и завъртете диск за управление, за да регулирате Active D-Lighting за филми.
  w [ Измерване ] Натиснете бутона за управление и завъртете диск за управление, за да изберете опция за измерване на филм.
  z [ Режим на фокус/Режим на AF зона ] Задръжте контрола и завъртете главния диск за управление, за да изберете режим на фокусиране, диска за подкоманди, за да изберете режим на AF зона.
  H [ Чувствителност на микрофона ] Натиснете контрола и завъртете диска за управление, за да регулирате чувствителността на микрофона.
  W [ Пикинг на фокуса ] Натиснете контролния бутон и завъртете главния диск за управление, за да изберете ниво на подчертаване, и диска за подкоманди, за да изберете цвета на подчертаване.
  c [ Оценка ]

  За да оцените текущата снимка в режим на възпроизвеждане, натиснете контрола и завъртете главния диск за управление.

  • За да покажете опциите за оценка, маркирайте [ Оценка ] и натиснете 2 . Ако е избрана опция, различна от [ Няма ], избраната оценка може да бъде присвоена на снимки просто чрез натискане на избрания контрол. Повторното натискане на контролата избира оценка „без звезда“.
  X [ Фокус (M/A) ] Контролният пръстен на обектива може да се използва за ръчно фокусиране, независимо от избраната опция за режим на фокусиране. За да префокусирате с помощта на автофокус, натиснете бутона за освобождаване на затвора наполовина или натиснете контрола, към която е зададен AF-ON.
  q [ Апертура на захранване ] Завъртете контролния пръстен на обектива, за да регулирате диафрагмата.
  E [ Компенсация на експозицията ] Завъртете контролния пръстен на обектива, за да регулирате компенсацията на експозицията.
  9 [ ISO чувствителност ] Завъртете контролния пръстен на обектива, за да регулирате ISO чувствителността.
  [ Няма ] Контролът няма ефект.

Силна бленда

 • Енергийната бленда е налична само в режими A и M.
 • Икона 6 в дисплея за снимане показва, че не може да се използва електрическа бленда.
 • Дисплеят може да мига, докато блендата се регулира.