Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google преводач

ТАЗИ УСЛУГА МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ПРЕВОДИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ GOOGLE. GOOGLE ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОДА, ПРЕКИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ И ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ.

Справочните ръководства на Nikon Corporation (по-долу, „Nikon“) са преведени за ваше удобство чрез използване на софтуер за превод, предоставен от Google преводач. Направени са значителни усилия за предоставяне на точен превод, но никой автоматичен превод не е съвършен, нито е предназначен да замени преводите, извършени от човек. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на справочните ръководства на Nikon и се предоставят „както са“. Не се осигурява никаква гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или корекцията на преводи, направени от английски на друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове, Flash и т.н.) може да не бъде точно преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Официалният текст е версията на английски език на справочните ръководства. Всички несъответствия и разлики, създадени в превода, не са обвързващи и нямат правно действие за целите на спазването или изпълнението. Ако възникнат въпроси, свързани с точността на информацията, съдържаща се в преведените справочни ръководства, направете справка с версията на английски език на ръководствата, която е официалната версия.

Дисплей и контролен панел на камерата

За илюстративни цели, дисплеите са показани със светещи всички индикатори.

Мониторът

Фото режим

 1. Режим на снимане ( 0 Диск за избор на режим )
 2. Индикатор за гъвкава програма ( 0 P (Програмирано автоматично) )
 3. Режим на потребителска настройка ( 0 U1 , U2 и U3 (режими на потребителска настройка) )
 4. Скоби за AF зона ( 0 Режим AF зона )
 5. Режим на светкавица ( 0 режима на светкавица )
 6. Индикатор за интервален таймер ( 0 Интервално снимане с таймер )

  t икона ( 0 t иконата )

  Индикатор „Няма карта с памет“ ( 0 Поставяне на карти с памет , Няма поставена карта с памет )

  Предупреждение за висока температура на карта с памет ( 0 Предупреждение за висока температура на карта с памет )

 7. Режим на освобождаване ( 0 Бутонът c / E (Режим на освобождаване/самоснимачка) , Режим на освобождаване )
 8. Точка за фокусиране ( 0 Правене на снимки (режим b ) , Режим на AF зона )
 9. Режим на фокусиране ( 0 Режим на фокусиране )
 10. Режим на AF зона ( 0 Режим на AF зона )
 11. Активен D-Lighting ( 0 Активен D-Lighting )
 12. Picture Control ( 0 Задайте Picture Control )
 13. Индикатор Bluetooth връзка ( 0 Свързване към смарт устройство )

  Самолетен режим ( 0 Самолетен режим )

 14. Баланс на бялото ( 0 Баланс на бялото , Баланс на бялото , Баланс на бялото )
 15. Област на изображението ( 0 Изберете област на изображението )
 16. Размер на изображението ( 0 Размер на изображението )
 17. Качество на изображението ( 0 Качество на изображението )
 18. икона i ( 0 Менюто i )
 19. Индикатор за клин на експозиция и светкавица ( 0 Клин на експозиция и светкавица )

  Индикатор за клин на WB ( 0 Клин на баланса на бялото )

  ADL индикатор за скоби ( 0 ADL клинове )

  HDR индикатор ( 0 Правене на HDR снимки )

  Индикатор за многократна експозиция ( 0 Създаване на многократна експозиция )

 20. Брой снимки в последователност от клин на експонация и светкавица ( 0 Клин на експозиция и светкавица )

  Брой снимки в последователност с клин на WB ( 0 Клин на баланса на бялото )

  Брой снимки в последователност от ADL клинове ( 0 ADL клинове )

  Диференциал на HDR експозицията ( 0 Правене на HDR снимки )

  Брой многократни експозиции ( 0 Създаване на многократна експозиция )

 1. Индикатор за експозиция

 2. Индикатор за готовност на светкавицата ( 0 Използване на светкавица на камерата )
 3. „k“ (показва се, когато има памет за над 1000 експозиции; 0 Брой оставащи експозиции )
 4. Брой оставащи експозиции ( 0 Брой оставащи експозиции , Капацитет на картата с памет )

 5. Индикатор за Wi-Fi връзка ( 0 Wi-Fi връзка )

 6. ISO чувствителност ( 0 Бутонът S )

 7. Индикатор за ISO чувствителност ( 0 Бутонът S )

  Индикатор за автоматична ISO чувствителност ( 0 Автоматичен контрол на ISO чувствителността )

 8. Индикатор за компенсация на експозицията ( 0 Бутонът E (Компенсация на експозицията) )
 9. Индикатор за компенсация на светкавицата ( 0 Компенсация на светкавицата )
 10. AF с проследяване на обект ( 0 AF с проследяване на обект )
 11. Диафрагма ( 0 A (автоматичен приоритет на диафрагмата) , M (ръчно) )
 12. Икона за заключване на блендата ( 0 f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )
 13. Скорост на затвора ( 0 S (автоматичен с приоритет на затвора) , M (ръчно) )
 14. Индикатор за синхронизиране на светкавица ( 0 e1: Скорост на синхронизиране на светкавица )
 15. Икона за заключване на скоростта на затвора ( 0 f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )
 16. Индикатор за заключване на FV ( 0 FV заключване )
 17. Измерване ( 0 Измерване )
 18. Заключване на автоматичната експозиция (AE) ( 0 Заключване на експозицията )
 19. Индикатор за батерията ( 0 Ниво на батерията , Проверка на нивото на батериите в MB-N11 )
 20. USB захранване ( 0 USB захранване )
 21. Откриване на трептене ( 0 Снимане с намаляване на трептенето )
 22. Тип на затвора ( 0 d5: Тип на затвора )

  Безшумна фотография ( 0 Безшумна фотография )

 23. Режим на забавяне на експозицията ( 0 d4: Режим на забавяне на експозицията )
 24. Индикатор за фокус ( 0 Ръчен фокус )
 25. Индикатор за намаляване на вибрациите ( 0 Намаляване на вибрациите )
 26. Снимане с докосване ( 0 Сензорни контроли , Сензорен затвор )

 27. Индикатор за преглед на живо ( 0 d9: Прилагане на настройките към преглед на живо )
 28. Предупреждение за температура

Температурни предупреждения

 • Ако температурата на камерата се повиши, ще се покаже предупреждение за температура и таймер за обратно броене. Когато таймерът достигне нула, дисплеят за снимане ще се изключи.
 • Таймерът става червен, когато се достигне знака за тридесет секунди. В някои случаи таймерът може да се покаже веднага след включване на камерата.

Предупреждение за висока температура на картата с памет

Когато температурата на картата с памет се повиши, на дисплея за снимане се появява предупреждение за висока температура. Не се опитвайте да извадите картата с памет; вместо това изчакайте камерата да се охлади и предупреждението да изчезне от дисплея.

Информационният дисплей

 1. Режим на снимане ( 0 Диск за избор на режим )
 2. Индикатор за гъвкава програма ( 0 P (Програмирано автоматично) )
 3. Режим на потребителска настройка ( 0 U1 , U2 и U3 (режими на потребителска настройка) )
 4. Икона за заключване на скоростта на затвора ( 0 f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )
 5. Скорост на затвора ( 0 S (автоматичен с приоритет на затвора) , M (ръчно) )
 1. Икона за заключване на блендата ( 0 f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )
 2. Диафрагма ( 0 A (автоматичен приоритет на диафрагмата) , M (ръчно) )
 3. Индикатор за експозиция

 4. Индикатор за синхронизиране на светкавица ( 0 e1: Скорост на синхронизиране на светкавица )

 1. Индикатор за компенсация на светкавицата ( 0 Компенсация на светкавицата )
 2. Индикатор за компенсация на експозицията ( 0 Бутонът E (Компенсация на експозицията) )

  Стойност на компенсацията на експонацията ( 0 Бутонът E (Компенсация на експозицията) )

 3. Индикатор за клин на експозиция и светкавица ( 0 Клин на експозиция и светкавица )

  Индикатор за клин на WB ( 0 Клин на баланса на бялото )

  ADL индикатор за скоби ( 0 ADL клинове )

  HDR индикатор ( 0 Правене на HDR снимки )

  Индикатор за многократна експозиция ( 0 Създаване на многократна експозиция )

 4. „k“ (показва се, когато има памет за над 1000 експозиции; 0 Брой оставащи експозиции )
 5. Брой оставащи експозиции ( 0 Брой оставащи експозиции , Капацитет на картата с памет )
 1. икона i ( 0 Менюто i )
 2. ISO чувствителност ( 0 Бутонът S )
 3. Индикатор за ISO чувствителност ( 0 Бутонът S )

  Индикатор за автоматична ISO чувствителност ( 0 Автоматичен контрол на ISO чувствителността )

 4. Индикатор за заключване на FV ( 0 FV заключване )
 5. Заключване на автоматичната експозиция (AE) ( 0 Заключване на експозицията )

 1. Индикатор Bluetooth връзка ( 0 Свързване към смарт устройство )

  Самолетен режим ( 0 Самолетен режим )

 2. Индикатор за Wi-Fi връзка ( 0 Wi-Fi връзка )
 3. Индикатор за намаляване на шума при дълга експозиция ( 0 NR при дълга експозиция )
 4. Тип на затвора ( 0 d5: Тип на затвора )

  Безшумна фотография ( 0 Безшумна фотография )

 5. Режим на забавяне на експозицията ( 0 d4: Режим на забавяне на експозицията )
 6. Индикатор за интервален таймер ( 0 Интервално снимане с таймер )

  t икона ( 0 t иконата )

 7. Режим на управление на светкавицата ( 0 Режим на управление на светкавицата )
 8. Индикатор „бипкане“ ( 0 опции за бипкане )
 9. Индикатор за батерията ( 0 Ниво на батерията , Проверка на нивото на батериите в MB-N11 )
 10. USB захранване ( 0 USB захранване )
 11. Wi‑Fi връзка ( 0 Wi-Fi връзка )
 12. Режим на освобождаване ( 0 Бутонът c / E (Режим на освобождаване/самоснимачка) , Режим на освобождаване )
 1. Режим на AF зона ( 0 Режим на AF зона )
 2. Режим на фокусиране ( 0 Режим на фокусиране )
 3. Индикатор за намаляване на вибрациите ( 0 Намаляване на вибрациите )
 4. Преглед на информация за карта с памет ( 0 Преглед на информация за карта с памет )
 5. Измерване ( 0 Измерване )
 6. Размер на изображението ( 0 Размер на изображението )
 7. Баланс на бялото ( 0 Баланс на бялото , Баланс на бялото , Баланс на бялото )
 8. Задаване на Picture Control ( 0 Задаване на Picture Control )
 9. Качество на изображението ( 0 Качество на изображението )
 10. Режим на светкавица ( 0 режима на светкавица )
 11. Предупреждение за температура

Режим филм

 1. Индикатор за запис ( 0 Заснемане на филми ( режим b ) )

  Индикатор „Няма филм“ ( 0 Иконата 0 )

 2. Външен контрол на записа ( 0 записващи устройства )
 3. Дестинация ( 0 Дестинация )
 4. Размер на рамката и скорост/качество на изображението ( 0 Размер на рамката и скорост/качество на изображението )
 5. Област на изображението ( 0 Изберете област на изображението )
 6. Оставащо време ( 0 Заснемане на филми (режим b ) )
 7. Времеви код ( 0 Времеви код )
 8. Име на файл ( 0 Име на файл )
 1. Намаляване на шума от вятъра ( 0 Намаляване на шума от вятъра )
 2. Сила на звука на слушалките ( 0 Сила на звука на слушалките )
 3. Режим на снимане (неподвижна фотография; 0 филми )
 4. Ниво на звука ( 0 Чувствителност на микрофона )
 5. Чувствителност на микрофона ( 0 Чувствителност на микрофона )
 6. Честотна характеристика ( 0 Честотна характеристика )
 7. Електронен VR индикатор ( 0 Electronic VR )
 8. Показване на акценти ( 0 g6: Показване на акценти )

Визьорът

Фото режим

 1. Индикатор за батерията ( 0 Ниво на батерията , Проверка на нивото на батериите в MB-N11 )
 2. USB захранване ( 0 USB захранване )
 3. Индикатор за преглед на живо ( 0 d9: Прилагане на настройките към преглед на живо )
 4. Индикатор за намаляване на вибрациите ( 0 Намаляване на вибрациите )
 5. Индикатор за интервален таймер ( 0 Интервално снимане с таймер )

  t икона ( 0 t иконата )

  Индикатор „Няма карта с памет“ ( 0 Поставяне на карти с памет , Няма поставена карта с памет )

  Предупреждение за висока температура на карта с памет ( 0 Предупреждение за висока температура на карта с памет )

 6. Режим на светкавица ( 0 режима на светкавица )
 7. Режим на освобождаване ( 0 Бутонът c / E (Режим на освобождаване/самоснимачка) , Режим на освобождаване )
 8. Режим на фокусиране ( 0 Режим на фокусиране )
 9. Режим на AF зона ( 0 Режим на AF зона )
 10. Активен D-Lighting ( 0 Активен D-Lighting )
 11. Picture Control ( 0 Задайте Picture Control )
 12. Баланс на бялото ( 0 Баланс на бялото , Баланс на бялото , Баланс на бялото )
 13. Качество на изображението ( 0 Качество на изображението )
 14. Размер на изображението ( 0 Размер на изображението )
 15. Област на изображението ( 0 Изберете област на изображението )
 16. Индикатор Bluetooth връзка ( 0 Свързване към смарт устройство )

  Самолетен режим ( 0 Самолетен режим )

 17. Индикатор за Wi-Fi връзка ( 0 Wi-Fi връзка )
 18. Точка за фокусиране ( 0 Правене на снимки (режим b ) , Режим на AF зона )
 19. Индикатор за клин на експозиция и светкавица ( 0 Клин на експозиция и светкавица )

  Индикатор за клин на WB ( 0 Клин на баланса на бялото )

  ADL индикатор за скоби ( 0 ADL клинове )

  HDR индикатор ( 0 Правене на HDR снимки )

  Индикатор за многократна експозиция ( 0 Създаване на многократна експозиция )

 20. Брой снимки в последователност от клин на експонация и светкавица ( 0 Клин на експозиция и светкавица )

  Брой снимки в последователност с клин на WB ( 0 Клин на баланса на бялото )

  Брой снимки в последователност от ADL клинове ( 0 ADL клинове )

  Диференциал на HDR експозицията ( 0 Правене на HDR снимки )

  Брой многократни експозиции ( 0 Създаване на многократна експозиция )

 1. AF с проследяване на обект ( 0 AF с проследяване на обект )
 2. Индикатор за компенсация на светкавицата ( 0 Компенсация на светкавицата )
 3. Индикатор за готовност на светкавицата ( 0 Използване на светкавица на камерата )
 4. „k“ (показва се, когато има памет за над 1000 експозиции; 0 Брой оставащи експозиции )
 5. Брой оставащи експозиции ( 0 Брой оставащи експозиции , Капацитет на картата с памет )
 6. ISO чувствителност ( 0 Бутонът S )
 7. Индикатор за ISO чувствителност ( 0 Бутонът S )

  Индикатор за автоматична ISO чувствителност ( 0 Автоматичен контрол на ISO чувствителността )

 8. Индикатор за компенсация на експозицията ( 0 Бутонът E (Компенсация на експозицията) )
 9. Индикатор за експозиция

 10. Диафрагма ( 0 A (автоматичен приоритет на диафрагмата) , M (ръчно) )
 11. Икона за заключване на блендата ( 0 f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )
 12. Скорост на затвора ( 0 S (автоматичен с приоритет на затвора) , M (ръчно) )
 13. Индикатор за синхронизиране на светкавица ( 0 e1: Скорост на синхронизиране на светкавица )
 14. Индикатор за заключване на FV ( 0 FV заключване )
 15. Заключване на автоматичната експозиция (AE) ( 0 Заключване на експозицията )
 16. Режим на потребителска настройка ( 0 U1 , U2 и U3 (режими на потребителска настройка) )
 17. Измерване ( 0 Измерване )
 18. Индикатор за фокус ( 0 Ръчен фокус )
 19. Режим на забавяне на експозицията ( 0 d4: Режим на забавяне на експозицията )
 20. Тип на затвора ( 0 d5: Тип на затвора )

  Безшумна фотография ( 0 Безшумна фотография )

 21. Режим на снимане ( 0 Диск за избор на режим )
 22. Индикатор за гъвкава програма ( 0 P (Програмирано автоматично) )
 23. Откриване на трептене ( 0 Снимане с намаляване на трептенето )
 24. Икона за заключване на скоростта на затвора ( 0 f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )
 25. Скоби за AF зона ( 0 Режим AF зона )
 26. Предупреждение за температура

Режим филм

 1. Размер на рамката и скорост/качество на изображението ( 0 Размер на рамката и скорост/качество на изображението )
 2. Област на изображението ( 0 Изберете област на изображението )
 3. Име на файл ( 0 Име на файл )
 4. Външен контрол на записа ( 0 записващи устройства )
 5. Индикатор за запис ( 0 Заснемане на филми ( режим b ) )

  Индикатор „Няма филм“ ( 0 Иконата 0 )

 6. Времеви код ( 0 Времеви код )
 7. Оставащо време ( 0 Заснемане на филми (режим b ) )
 8. Дестинация ( 0 Дестинация )
 1. Режим на снимане (неподвижна фотография; 0 филми )
 2. Ниво на звука ( 0 Чувствителност на микрофона )
 3. Чувствителност на микрофона ( 0 Чувствителност на микрофона )
 4. Честотна характеристика ( 0 Честотна характеристика )
 5. Намаляване на шума от вятъра ( 0 Намаляване на шума от вятъра )
 6. Сила на звука на слушалките ( 0 Сила на звука на слушалките )
 7. Показване на акценти ( 0 g6: Показване на акценти )
 8. Електронен VR индикатор ( 0 Electronic VR )

Контролният панел

 1. Икона за заключване на скоростта на затвора ( 0 f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )
 2. Скорост на затвора ( 0 S (автоматичен с приоритет на затвора) , M (ръчно) )
 3. Индикатор за компенсация на експозицията ( 0 Бутонът E (Компенсация на експозицията) )

  Стойност на компенсацията на експонацията ( 0 Бутонът E (Компенсация на експозицията) )

 4. Икона за заключване на блендата ( 0 f4: Скорост на затвора и заключване на блендата )
 5. Диафрагма ( 0 A (автоматичен приоритет на диафрагмата) , M (ръчно) )
 6. USB захранване ( 0 USB захранване )
 7. Индикатор за батерията ( 0 Ниво на батерията , Проверка на нивото на батериите в MB-N11 )
 1. „k“ (показва се, когато има памет за над 1000 експозиции; 0 Брой оставащи експозиции )
 2. Брой оставащи експозиции ( 0 Брой оставащи експозиции , Капацитет на картата с памет )
 3. Режим на освобождаване ( 0 Бутонът c / E (Режим на освобождаване/самоснимачка) , Режим на освобождаване )
 4. ISO чувствителност ( 0 Бутонът S )
 5. Индикатор за компенсация на светкавицата ( 0 Компенсация на светкавицата )

  Икона „Изключена светкавица“ ( 0 режима на светкавица )

 6. Индикатор за синхронизиране на светкавица ( 0 e1: Скорост на синхронизиране на светкавица )