Izberite mapo za predvajanje.

Možnost Opis
(ime mape) Med predvajanjem bodo vidne slike z izbranim imenom v vseh mapah. Mape lahko preimenujete z možnostjo Storage folder (Mapa za shranjevanje) > Rename (Preimenuj) v meniju za fotografiranje (0 Storage Folder (Mapa za shranjevanje)).
All (Vse) Med predvajanjem bodo vidne slike v vseh mapah.
Current (Trenutna) Med predvajanjem bodo vidne samo slike v trenutni mapi.