Fotoaparat lahko uporabljate z eno ali več oddaljenimi bliskavicami (napredno brezžično osvetljevanje ali AWL). Za informacije o bliskavici, ki je nameščena na nastavek za dodatno opremo fotoaparata, glejte poglavje »Fotografiranje z bliskavico na fotoaparatu« (0 Fotografiranje z bliskavico na fotoaparatu).

V tem poglavju so dejanja v zvezi z dodatno opremo, povezano s fotoaparatom, označena s C, dejavnosti, ki vključujejo oddaljene bliskavice, pa s f. Za več informacij o f glejte priročnik, ki ste ga dobili z bliskavico.