Изберете слота, в който да се записват видеоклипове, когато са поставени две карти с памет.

  • Менюто показва наличното време на всяка карта.

  • Записването приключва автоматично, когато на текущата карта не остане време.