Изберете [ ON ], за да намалите усилването на микрофона и да предотвратите изкривяване на звука при запис на видеоклипове в силна среда.