Изберете дали да активирате електронното намаляване на вибрациите във видео режим.

Внимание: Електронно намаляване на вибрациите

[ Electronic VR ] е фиксиран на [ OFF ], докато:

  • [ N‑RAW 12-bit (NEV) ] или [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] е избрано за [ Video file type ] в менюто за видеозапис,

  • 7680 × 4320 е избрано за размер на рамката или

  • За кадрова честота е избрано 120p или 100p.