Включете или изключете вградените или външните микрофони или регулирайте чувствителността на микрофона.

опция

Описание

[ Автоматично ]

Чувствителността на микрофона се регулира автоматично.

[ Ръководство ]

Настройте чувствителността на микрофона ръчно. Изберете от стойности от [ 1 ] до [ 20 ]. Колкото по-висока е стойността, толкова по-висока е чувствителността; колкото по-ниска е стойността, толкова по-ниска е чувствителността.

[ Микрофонът изключен ]

Изключете звукозаписа.

  • Ако нивото на звука се показва в червено, силата на звука е твърде висока. Намалете чувствителността на микрофона.

Видеоклипове без звук

Видеоклиповете, записани с [ Изключен микрофон ], избран за [ Чувствителност на микрофона ], се обозначават с икона 2 .