Регулирайте настройките за намаляване на вибрациите за видео режим. Изберете [ Същите като настройките за снимки ], за да използвате текущо избраната опция за снимки ( Намаляване на вибрациите ).