Включете или изключете вградени или външни микрофони или регулирайте чувствителността на микрофона.

Вариант

Описание

[ Автоматично ]

Чувствителността на микрофона се регулира автоматично.

[ Ръководство ]

Настройте ръчно чувствителността на микрофона. Изберете от стойности от [ 1 ] до [ 20 ]. Колкото по-висока е стойността, толкова по-висока е чувствителността; колкото по-ниска е стойността, толкова по-ниска е чувствителността.

[ Микрофонът е изключен ]

Изключете записа на звук.

  • Ако нивото на звука е показано в червено, силата на звука е твърде висока. Намалете чувствителността на микрофона.

Видео без звук

Видеоклиповете, записани с [ Микрофон изключен ], избран за [ Чувствителност на микрофона ], са обозначени с икона 2