Επιλέξτε την υποδοχή στην οποία θα εγγράφονται τα βίντεο όταν τοποθετούνται δύο κάρτες μνήμης.

  • Το μενού δείχνει τον διαθέσιμο χρόνο σε κάθε κάρτα.

  • Η εγγραφή τελειώνει αυτόματα όταν δεν υπάρχει χρόνος στην τρέχουσα κάρτα.